kringflyttande
Other
|
Aug 9, 2017
Jag har hittat flera släktingar (Meijer i Graninge, Västernorrlands län) där det står att de är kringflyttande/utan fast adress. Vad betyder det?